• ต้อนรับข้าราชการระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ จากประเทศศรีลังกา มาศึกษาดูงาน
  22  
  14 ก.ค. 59 | 15:04

 • กิจกรรม "พาน้องเที่ยวอนุสรณ์สถานแห่งชาติ"
  30  
  6 ก.ค. 59 | 13:23

 • โครงการสวนสนามและปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้อยวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
  32  
  6 ก.ค. 59 | 09:40

 • โครงการวันสุนทรภู่
  91  
  24 มิ.ย. 59 | 13:55

 • โครงการส่งเสริมวินัยและประชาธิปไตยในโรงเรียน
  17  
  24 มิ.ย. 59 | 13:23

 • พิธีไหว้ครู วันเกียรติยศ เชิดชูคนดี ศรีเหลือง - น้ำเงิน
  18  
  24 มิ.ย. 59 | 13:14

 • โครงการ "ดัชมิลล์ คิดส์ สคูล ทัวร์ 2016"
  14  
  22 มิ.ย. 59 | 13:59

 • โครงการ "ไวตามิ้ลค์ สคูล ทัวร์ 2016"
  7  
  22 มิ.ย. 59 | 13:38

 • การอบรมเรื่อง "7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา"
  12  
  22 มิ.ย. 59 | 10:26

 • ตักบาตรพระประจำเดือน มิถุนายน 2559
  9  
  22 มิ.ย. 59 | 10:08

 • การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
  21  
  20 มิ.ย. 59 | 09:07

 • โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร
  12  
  7 มิ.ย. 59 | 09:13

 • โครงการเยาวชนห่างไกลพ้นภัยยาเสพติด
  10  
  1 มิ.ย. 59 | 12:03

 • โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่องการพัฒนาศักยภาพครูด้านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
  13  
  1 มิ.ย. 59 | 09:58

 • การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับครูอัตราจ้างเพื่อเข้ารับการคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล (วันที่ 1)
  70  
  23 พ.ค. 59 | 16:18

 • กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา
  71  
  21 พ.ค. 59 | 14:06

 • โครงการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
  98  
  17 พ.ค. 59 | 08:56

 • อบรมบุคลิกภาพครูและบุคลากร
  214  
  14 พ.ค. 59 | 17:38

 • โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
  98  
  9 พ.ค. 59 | 22:23

 • โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการภายในสถานศึกษา
  152  
  1 มี.ค. 59 | 10:00

 • กิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลี
  184  
  12 ก.พ. 59 | 10:17

 • โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมวันขึ้นปีใหม่
  149  
  29 ธ.ค. 58 | 10:15

 • โครงการแนะแนวในโรงเรียน
  26  
  29 ธ.ค. 58 | 09:56

 • พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
  49  
  16 ธ.ค. 58 | 23:28

 • พิธีถวายพระพรชัยมงคล ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
  50  
  14 ธ.ค. 58 | 13:34

 • โครงการวันพ่อแห่งชาติ
  46  
  4 ธ.ค. 58 | 10:50

 • กิจกรรมสวดมนต์ประจำเดือน
  16  
  4 ธ.ค. 58 | 08:48

 • วันสมเด็จพระมหาธีราราชเจ้า
  36  
  27 พ.ย. 58 | 14:03

 • งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  32  
  27 พ.ย. 58 | 13:04

 • โครงการประชุมผู้ปกครอง (ระดับมัธยม)
  60  
  17 พ.ย. 58 | 12:37