• ต้อนรับข้าราชการระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ จากประเทศศรีลังกา มาศึกษาดูงาน
    22  
    14 ก.ค. 59 | 15:04

  • กิจกรรม "พาน้องเที่ยวอนุสรณ์สถานแห่งชาติ"
    30  
    6 ก.ค. 59 | 13:23

  • โครงการสวนสนามและปฏิญาณตน เนื่องในวันคล้อยวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ
    32  
    6 ก.ค. 59 | 09:40

  • โครงการวันสุนทรภู่
    91  
    24 มิ.ย. 59 | 13:55

  • โครงการส่งเสริมวินัยและประชาธิปไตยในโรงเรียน
    17  
    24 มิ.ย. 59 | 13:23

  • พิธีไหว้ครู วันเกียรติยศ เชิดชูคนดี ศรีเหลือง - น้ำเงิน
    18  
    24 มิ.ย. 59 | 13:14

  • โครงการ "ดัชมิลล์ คิดส์ สคูล ทัวร์ 2016"
    14  
    22 มิ.ย. 59 | 13:59

  • โครงการ "ไวตามิ้ลค์ สคูล ทัวร์ 2016"
    7  
    22 มิ.ย. 59 | 13:38

  • การอบรมเรื่อง "7 อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา"
    12  
    22 มิ.ย. 59 | 10:26

  • ตักบาตรพระประจำเดือน มิถุนายน 2559
    9  
    22 มิ.ย. 59 | 10:08

  • การประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
    21  
    20 มิ.ย. 59 | 09:07

  • โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมบุคลากร
    12  
    7 มิ.ย. 59 | 09:13

  • โครงการเยาวชนห่างไกลพ้นภัยยาเสพติด
    10  
    1 มิ.ย. 59 | 12:03

  • โครงการพัฒนาบุคลากร เรื่องการพัฒนาศักยภาพครูด้านการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
    13  
    1 มิ.ย. 59 | 09:58

  • การประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับครูอัตราจ้างเพื่อเข้ารับการคัดเลือกกรณีพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูเทศบาล (วันที่ 1)
    70  
    23 พ.ค. 59 | 16:18

  • กิจกรรมตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา
    71  
    21 พ.ค. 59 | 14:06

  • โครงการปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
    98  
    17 พ.ค. 59 | 08:56

  • อบรมบุคลิกภาพครูและบุคลากร
    214  
    14 พ.ค. 59 | 17:38

  • โครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
    98  
    9 พ.ค. 59 | 22:23

  • โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการภายในสถานศึกษา
    152  
    1 มี.ค. 59 | 10:00

  • กิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรมเกาหลี
    184  
    12 ก.พ. 59 | 10:17

  • โครงการส่งเสริมวัฒนธรรมวันขึ้นปีใหม่
    149  
    29 ธ.ค. 58 | 10:15

  • โครงการแนะแนวในโรงเรียน
    26  
    29 ธ.ค. 58 | 09:56

  • พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
    49  
    16 ธ.ค. 58 | 23:28

  • พิธีถวายพระพรชัยมงคล ในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    50  
    14 ธ.ค. 58 | 13:34

  • โครงการวันพ่อแห่งชาติ
    46  
    4 ธ.ค. 58 | 10:50

  • กิจกรรมสวดมนต์ประจำเดือน
    16  
    4 ธ.ค. 58 | 08:48

  • วันสมเด็จพระมหาธีราราชเจ้า
    36  
    27 พ.ย. 58 | 14:03

  • งานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
    32  
    27 พ.ย. 58 | 13:04

  • โครงการประชุมผู้ปกครอง (ระดับมัธยม)
    60  
    17 พ.ย. 58 | 12:37