โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑


กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองท่าโขลง จัดโครงการเยาวชนห่างไกลพ้นภัยยาเสพติดขึ้น โดยนายไทย  ทองปราง นายกเทศมนตรีเมืองท่าโขลง เป็นผู้เปิดงาน

โดยจะนำเยาวชนที่เป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 1 - 2 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ เข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 1 - 3 มิถุนายน พ.ศ.2559 ณ ค่ายกรมหลวงชุมพร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ