โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑

PREMIUM

Full Screen Gallery

สถาบันวิชาการป้องกันประเทศกองบัญชาการกองทัพไทย เป็นหน่วยรับผิดชอบบริหารจัดการ และดูแลดำเนินงานอนุสรณ์สถานแห่งชาติและพิพิธภัณฑ์ทหารให้เป็นศูนย์กลางประวัติศาสตร์ด้านการทหารของกองทัพไทย เป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคี ความเสียสละ และความภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ

ในฐานะที่เป็นแหล่งการเรียนรู้ จึงได้จัดกิจกรรม "พาน้องเที่ยวอนุสรณ์สถานแห่งชาติ" และนิทรรศการแสดงผลงานทางพิพิธภัณฑ์รักชาติเฟสติวัล โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑  จึงนำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและเยี่ยมชมอนุสรณ์สถานแห่งชาติ ในวันที่ 5-6 กรกฎาคม พ. ศ.2559

 แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ

กิจกรรม "พาน้องเที่ยวอนุสรณ์สถานแห่งชาติ"
โพสต์เมื่อ วันพุธ ที่ 6 กรกฏาคม 2559
เวลา 13:23
เข้าชม 1,833 ครั้ง
การอนุญาต สาธารณะ
Short Url http://a.thaimultiply.com/DMvA23
Full Screen Gallery http://g.thaimultiply.com/DMvA23