โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑

PREMIUM

Full Screen Gallery

ระหว่างวันที่ 18 - 20 สิงหาคม 2559 โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง ๑ ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน ภายใต้หัวข้อเรื่อง การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนชลบุรีสุขบท จังหวัดชลบุรี และสวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดระยอง แสดงความคิดเห็น

สมัครสมาชิกใหม่ | เข้าสู่ระบบ

โครงการพัฒนาบุคลากรและศึกษาดูงาน
โพสต์เมื่อ วันพุธ ที่ 14 กันยายน 2559
เวลา 08:49
เข้าชม 998 ครั้ง
การอนุญาต สาธารณะ
Short Url http://a.thaimultiply.com/LRyvAM
Full Screen Gallery http://g.thaimultiply.com/LRyvAM